ទំព័រ

Guangxi Huimaotong Business Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន

ជាន់ទី 2, 2 Kechuang Road, Nanning, Guangxi, China

ទូរស័ព្ទ

(86) 0771-5471988

(86) 0771-5471989

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង